Finofiz

jednoduché-účtovníctvo

DPH a kontrolný výkaz

Zákon o dani z pridanej hodnoty upravuje daň z pridanej hodnoty, spôsob platenia a vyberania dane. Pomocou DPH je zdaňovaná spotreba. DPH patrí medzi typické nepriame dane.
Zdaňovacím obdobím platiteľa je kalendárny mesiac. Platiteľ sa môže rozhodnúť pre zdaňovacie obdobie kalendárny štvrťrok, pri čom je povinný túto zmenu oznámiť daňovému úradu do 25 dní od skončenia kalendárneho mesiaca, v ktorom sa splnili podmienky.
Registrovaná osoba pre DPH je povinná podať správcovi dane do 25 dní po skončení kalendárneho mesiaca tieto formuláre:

  • Daňové priznanie (§ 78)-podáva sa na predpísanom tlačive.
  • Kontrolný výkaz (§ 78a)-podáva platiteľ dane, a to buď mesačne alebo štvrťročne za každé zdaňovacie obdobie.
  • Súhrnný výkaz (§ 80)-podáva platiteľ dane, zdaniteľná osoba registrovaná pre daň podľa §7 alebo §7a, daňový zástupca podľa §69a, § 69aa.

Neplatiteľ DPH má daňovú povinnosť (výstup) a nemá nárok na odpočet (vstup).

Finofiz – Nechajte nás zvládnuť účtovníctvo a finančné výkazy, aby ste sa mohli sústrediť na to, čo radi robíte – na rast svojho podnikania.

Ako vám môžeme pomôcť?

Kontaktujte nás telefonicky alebo odošlite požiadavku online.

Väčšina úspešných podnikateľov, ktorí úzko spolupracujú s účtovníkom, vám povie, že účtovník je absolútnou nevyhnutnosťou pre každé podnikanie.

Naďa
CEO, Finofiz.sk

Hladáte spoľahlivého partnera v oblasti účtovníctva a daní?