Finofiz

jednoduché-účtovníctvo

Mzdové účtovníctvo

Mzdy a personalistika sú samostatnou časťou účtovníctva podniku. Personalistika vyjadruje obsah úloh personálneho manažmentu. Môžeme ju tiež definovať ako ucelený systém obsadzovania pracovných miest v podniku, formovania pracovných vzťahov a vytvárania optimálnych podmienok na využitie personálu podniku. Mzdu môžeme definovať ako finančné plnenie zamestnancovi, ktoré vypláca zamestnávateľ za dohodnutú prácu. Hrubá mzda je mzda pred zdanením. Čistá mzda sú peniaze, ktoré dostane zamestnanec na ruku či bankový účet. Z hrubej mzdy čistú dostanete odpočítaním odvodov a dane. Je samozrejmosťou, že podniková personalistika musí rešpektovať platnú legislatívu, hlavne jeho zásadné dokumenty:

  • Zákonník práce
  • Zákon o zamestnanosti
  • Zákon o mzde
  • Zákon o kolektívnom vyjednávaní

Finofiz – Nechajte nás zvládnuť účtovníctvo a finančné výkazy, aby ste sa mohli sústrediť na to, čo radi robíte – na rast svojho podnikania.

Ako vám môžeme pomôcť?

Kontaktujte nás telefonicky alebo odošlite požiadavku online.

Väčšina úspešných podnikateľov, ktorí úzko spolupracujú s účtovníkom, vám povie, že účtovník je absolútnou nevyhnutnosťou pre každé podnikanie.

Naďa
CEO, Finofiz.sk

Hladáte spoľahlivého partnera v oblasti účtovníctva a daní?