Finofiz

jednoduché-účtovníctvo

Vedenia účtovníctva

V účtovníctve sa účtuje o stave a pohybe majetku, o záväzkoch, príjmoch a výdavkoch, a výsledku hospodárenia do obdobia, s ktorým tieto skutočnosti časovo a vecne súvisia.
Už Luca Pacioli v roku 1494 vo svojom diele „Osobitná rozprava o účtoch a zápisoch“ uvádza to, čo platí aj v súčasnosti: „… kto chce viesť obchod s náležitou starostlivosťou, potrebuje tri veci. Na prvom mieste sú to hotové peniaze a každé iné hmotné imanie… Druhá vec, aby si bol dobrým účtovníkom a obratným počtárom… Tretia a posledná vec je, aby obchody boli riadne rozvrhnuté v dobrom poriadku tak, aby bolo možné o každom z nich získať správu, koľko je dlh a koľko pohľadávka, pretože v obchode o nič iné nejde.“

Finofiz – Nechajte nás zvládnuť účtovníctvo a finančné výkazy, aby ste sa mohli sústrediť na to, čo radi robíte – na rast svojho podnikania.

Ako vám môžeme pomôcť?

Kontaktujte nás telefonicky alebo odošlite požiadavku online.

Väčšina úspešných podnikateľov, ktorí úzko spolupracujú s účtovníkom, vám povie, že účtovník je absolútnou nevyhnutnosťou pre každé podnikanie.

Naďa
CEO, Finofiz.sk

Hladáte spoľahlivého partnera v oblasti účtovníctva a daní?